Hjelpetelefoner og nettsteder - Rådet for psykisk helse

Mental Helses hjelpetelefon: 115 123 (hele døgnet)

Kirkens SOS: 22 40 44 40 (hele døgnet)

Alarmtelefonenen for barn og unge: 116 111

LEVE landsforening for etterlatte ved selvmord: 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

 

Chattetjenesten:

BaRsnakk
Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere
(mandag til onsdag 17–20)

 

 

Eller ta kontakt med

Gro Berit Straum

Interkommunal koordinator – Psykisk helse og rus

Mobil: 94823138

E-post: gro.berit.straum@e-h.kommune.no