Det er høve til å tappe vatn på Sæbyggjen i Valle og på Rysstadtunet på Rysstad.
Der er det sett opp slangetromlar til dette føremålet. 

  • På Sæbyggjen er trommelen på veggen ved varmepumpa, mot Valle Sparebank.
  • På Rysstadtunet er trommelen på nordveggen ved det offentlege toalettet i nordenden av sentrumsbygget.