Levekårutvalet i Valle kommune godkjente i sak 30/11 at forslag til temaplan for kulturminne blir ut på høyring. Høyringsfrist: 25.01.2020.

Del 4, handlingsprogram, vil bli utarbeidd meir spesifikt i samband med arbeid med budsjett og økonomiplan. Det vil også bli arbeidd med innhaldsoversikt, illustrasjonsbilete, layout med meir når teksten er vedteken.   

 

Høyringsuttalar kan sendast på e-post til post@valle.kommune.no eller som vanleg brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle.

Kontaktperson: Leiar kultur og fritid Torunn Charlotte Nyberg, e-post torunn.charlotte.nyberg@valle.kommune.no, tlf. 970 61 587.
 

Rotfest framtid Kulturminneplan Valle kommune 2020-2032