Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høyring interkommunal ruspolitisk handlingsplan for Setesdal 2016-2020

Publisert
Kalender

I medhald av alkoholloven §1-7d leggas forslag til interkommunal Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Setesdal 2016-2020, med alkoholpolitiske retningsliner, ut til høyring.
Plandokumenta kan du sjå her:
 

 Interkommunal Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 Alkoholpolitiske retningsliner
Høyringsfrist er 17.09.2015
Eventuelle merknader sendes Wenche Gauslaa Hægeland på e-post: wenche.haegeland@e-h.kommune.no , eller til postadresse: Wenche G. Hægeland, LMT Setesdal, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
Eventuelle spørsmål kan rettes til: Interkommunal ruskonsulent Wenche G. Hægeland, e-post:
wenche.haegeland@e-h.kommune.no