Agder fylkeskommune varsler oppstart av arbeidet med følgende tre regionale planer og har sendt utkast til planprogrammene på høring:

  • Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
  • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
  • Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050

Svarfrist for høyringane er fredag 10. desember.

Henta frå www.agderfk.noDe tre planarbeidene som starter opp har tematisk sammenheng på flere områder. Alle skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder 2030. Planene utarbeides jf. kapittel 8 i plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet på Agder. Derfor er det hensiktsmessig å legge opp til parallelle løp, og vi anbefaler høringsinstansene å behandle planprogrammene samtidig.

For meir informasjon sjå HER