Kva er pårørandeskulen?

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn som har hukommelsesproblemer/ eller en kjent demenssykdom.

Personen kan bo hjemme eller på institusjon.

 

Gjennom faglige nettforelesninger vil du få økt kunnskap om demens, og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.

Kva inneheld kurset?

06. oktober:

De ulike demenssykdommene. 

v/ Hallvard Mosdøl, kommunelege i Valle

13. oktober: Tap, sorg og sorgreaksjoner hos personer med demens og deres pårørende v/Anjolin og Annerieke de Vos (pårørende til person med Alzheimers sykdom)
20. oktober:

Praktiske utfordringer i hverdagen.
Tekniske hjelpemidler

v/ Linda Beathe Dalane, ergoterapeut Evje og Hornnes

Vereordning. Legalfullmakt. Fremtidsfullmakt
(Informasjonsfilm)

27. oktober:

Helse- og omsorgstjenester, hva finnes og hvordan søke om hjelp. 
Bruk av musikkbasert miljøbehandling

v/Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg

03. november Kommunikasjon og samhandling til personer med demens
v/psykiatrisk sykepleier Hanne Wold og ergoterapeut Ingunn Norschaug, fra alderspsykiatris enhet ved SSHF Arendal
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettforelesningene starter kl.18.00 og varer ca 1 ½ time

Praktisk informasjon om kurset

Smittesituasjonen i landet gjør at vi ikke kan arrangere pårørendeskole med fysisk oppmøte.

Vi ønsker allikevel å gi dere som pårørende økt kunnskap, så i høst kjører vi

nettbasert undervisning.

 

Vi håper at dette kan være et bra alternativ der også yngre pårørende som barn/barnebarn kan ha tid/mulighet til å bli med på kurset.

 

Har du tilgang til en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, eller kanskje har barn, barnebarn eller venner som kan hjelpe deg - ja da er det bare å melde seg på.

 

Når du melder deg på vil få tilsendt en enkel bruksanvisning som steg for steg viser deg hvordan du logger deg på for å bli med på undervisningen.

For meir opplysningar og påmelding

Påmelding kan skje ved å ringe eller sende e-post til koordinator eller ved enkelt å skanne QR-koden under.

 

 

Navn:                   Signe Telhaug – Koordinator i Hukommelsesteamet

Telefon:              957 39 174

E-post:                 signe.telhaug@e-h.kommune.no

 

 

Bruk av QR-kode:

Finn kameraet på mobilen, hold den mot QR-koden og trykk her, du kommer da rett til et påmeldingsskjemaet som du enkelt fyller ut og sender.

 

 

v 8AorIe Wry 7zIAAAAASUVORK 5CYII=