Påmeldingsfrist 30. september.

 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til dem som har et familiemedlem eller en nær venn med en demenssjukdom. Det er også åpent for pårørende til personer med hukommelsesproblemer uten at nødvendigvis demensdiagnose er fastsatt.

Med faglige forelesinger, gruppe- og plenumssamtaler blir det formidlet kunnskap om demens, hvilke følger dette kan ha for personer med demens, pårørende og omgivelsene. Dette er en god anledning til å møte fagpersoner på området og andre pårørende i samme situasjon.

 

KURSET ER LAGT OPP MED FØLGENDE TEMA

11. Oktober     Demenssykdommene

                        Årsaker, forekomst, forløp, symptomer og behandling

Ved Hallvard Mosdøl, kommunelege i Valle / lege tilknyttet Hukommelsesteamet

 

18. Oktober     Tap og sorgreaksjoner hos pårørende til personer med demens

Ved Arild Nilsen - universitetslektor  ved UIA

 

25.Oktober      Kommunale helse og omsorgstjenester - hva kan kommunen tilby og hvordan søke hjelp?

Orientering om lovverk, søknadsrutiner, klageadgang etc.

                        Ved Katrine L. Homdrum – rådgiver helse og omsorg

 

                        Rettsikkerhet for personer med demens. Vergeordning. Legalfullmakt, Fremtidsfullmakt.

Informasjonsfilm

 

01. November  Kommunikasjon med personer med demenssykdom

Ved psykiatrisk sykepleier Hanne Wold og ergoterapeut Inger Meyer Norschau fra alderspsykiatrisk enhet ved SSHF Arendal.

 

08. November  Praktiske utfordringer i hverdagen. Tekniske hjelpemidler.

                        Ergoterapeut Linda Beate Dalene

 

 

PÅRØRENDESKOLENS MÅLSETTING

 

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene.
  • Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling, og derved bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmet og i institusjon.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

 

På pårørendeskolen vektlegges åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

PÅMELDING

Påmelding til:

Bjørn Harald Hagen, koordinator for Hukommelsesteamet

Telefon 909 17 835

Epost: bjorn.harald.hagen@e-h.kommune.no

 

LMT SETESDAL

LOKALMEDISINSKE TJENESTER