Bilrebus heile dagen

Det er høve til å delta i bilrebusløp heile dagen, kl. 12-21. Post 1 startar nede ved helsehuset og siste post endar på Rysstad. Alle postane er godt synlege frå vegen, så du slepp å leite viss du har funne rett stadnamn. På siste post må du sende inn alle stadnamna på rebusane med ditt namn og telefonnummer på e-post til  valle.fau@valle.kommune.no innan kl. 21.00.