Dei fleste hytte- og fritidsbustader har eiga renovasjonsordning med sortering.

 

  • Hytterenovasjonsbuer er plassert i tilknytning til hytteområdene og hytteeigarane får utlevert ein kode og nøkkel til ei bestemt renovasjonsbu.  
  • I tillegg kan gjenvinningsstasjonen på Rysstad Gjenvinningstasjon kostnadsfritt nyttast til avlevering av søppel. 
  • Rysstad Gjenvinningstasjon har ope: Den 3. laurdagen i månaden frå kl 10.00 - 13.00 og kvar tysdag frå kl 12. – 18.00.

For meir informasjon, prisar og tømekalender kan du inn på sida til Setesdal Miljø og gjenvinning.

 

Kontaktinformasjon
Valle kommune

T: 37 93 75 00

Setesdal miljø og gjenvinning IKS

T:37 93 00 40