Frå 01.01 2018 til 01.07 2018 har Dr. Siri Urdal Vigrestad utdanningspermisjon frå stillinga si som fastlege ved Valle legekontor. I denne tida vil det vere faste vikarer som utfyller fastlege stillinga hennar. Telefontida mandag/ onsdag/ fredag frå kl. 08.30- 09.00 kan nyttast som før, men kan enkelte dager vere stengt. Me ber om forståelse for dette.

 

Kommuneoverlege Hanne Tangeraas Straume er konstituert tenesteleiar i Bykle og Valle helsetjensete, då tenesteleiar  Frode Verpe  slutta i stillinga  01.01.2018.Spørsmål knytta til Tenesteleiar/ Kommuneoverlege kan gjerast på mail til hanne.straume@bykle.kommune.no eller mobil 915 37 970.

 

Mvh Valle legekontor