Krava til sentralt godkjente føretak blir skjerpa frå nyttår. Frå 2016 skal nye tilleggsvilkår bidra til å sikre lovlydig drift og såleis styrke sentral godkjenning som verkemiddel for kvalitet. Dei nye seriøsitetsvilkåra medfører at bedriftene må oppfylle lovpålagte krav knytta til mellom anna betaling av skatt og merverdiavgift.

 

Les meir om ordninga på direktoratet for byggkvalitet sine sider.