Med den nye forskriften plikter brannvesenet å kartlegge risikoen i alle boenheter.

Brannvesenet har bla. lagt følgende kriterier til grunn.

Bygningstype, røykløpstype, sot mengde, rentbrennende, avvik, brannsmitte, alder på beboer, avstand til brannstasjon.

Disse dataene er vasket inn i et program som sorterer og gir oss et risikotall.

Hver eneste boenhet får da en farge enten grønn, gul eller rød. Fargen bestemmer frekvensen på både feiing og tilsyn ut fra den risikoen som ligger på enhetene.

 

De boligene som blir grønne får da en feiefrekvens på hvert 8 år. Gul hvert 5 år, rød hvert 3 år og de med høyest risiko får rød + med en frekvens hvert år.

Med dette systemet har Setesdal brannvesen IKS oppfylt myndighetenes krav til risikobasert feiing og tilsyn.

Brannvesenet holder også på med et nytt varslingssystem der all varsling går via SMS. Her vil eier få melding om dato og klokkeslett for besøk av feieren direkte på mobiltelefonen. Systemet vil også ha en form for svarfunksjon.