Bestill tid på legekontoret for vaksinering.  Vi planlegg og ein vaksineringskveld på Sæbyggjen onsdag 28 oktober 2020.  I år må alle bestille time grunna smitteverntiltak. 

Alle må sitje i 20 min etter dei har fått vaksine.

Risiokogruppa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • helsepersonell som har pasientkontakt
  • personar som bur saman med immunsupprimerte
  • svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

 

Pris: Personar i risikogruppa: 50kr i eigenandel. ( ingen betaling hvis du har frikort).

Alle som ynskjer vaksine som ikkje er i risikogruppa må vente til 1. desember 2020 ifølge FHI.no.

 

Valle legekontor,  4747 Valle

Tlf: 379 37 540 Telefonen er open mellom kl. 09- 12.00 og 13- 14.00.