Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 03.05.2021

Oppdatert 03.05.2021 - Referat frå møte i kriseleiinga

Covid 19

Har du spørsmål til kriseleiinga kan du sende på e-post til: kriseleiing@valle.kommune.no

Tilrådingar og reglar gjeldande frå 16.04.2021

 

Pressemelding frå den 7. april omsett til ulike språk er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

 

Artikkel og tabell om gjenåpning:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Anna informasjon:

Vi minner om at helsemyndigheitenes informasjonstelefon om korona er tilgjengeleg på språka polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Alle språk har samme nummer 815 55 015. Der vil du få ein tastemeny som tar deg til rett språk.

Det er laget Facebook-poster på ulike språk:
Somali: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550126565114101
Polsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550127315114026
Engelsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550128011780623
Urdu: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129345113823
Arabisk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129881780436  

Finn også oversatt informasjon her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/  (klikk på valgte språk)

 

 

På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Viktigaste hugsereglar er:

Vaske hendene, hald avstand, ver heime og test deg om du er sjuk.

 

Personar er smittsame 2 døgn før dei får symptom

Nasjonale anbefalingar og reglar

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Spesielt for Valle kommune

Ingen lokale reglar

Om innreise til noreg

Frå www.regjeringen.no

 

Strengare reglar ved ankomst til noreg - gjeldande frå 20.02.2021

Pressemelding

 

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Testplikt

Alle innreisende til Norge fra røde land plikter å teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Også norske statsborgere.

Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Karantenehotell

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested gjennom arbeids- og oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.


Vedrørende innreiseregistrering:

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Den digitale reiseregistreringsløsningen er foreløpig kun på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende.

Papirskjemaene finner du nederst på denne siden. På den engelske versjonen av denne siden finnes skjemaet på flere språk.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Om registreringsplikten

Registreringsplikt for reisende ble besluttet 21. desember. Da ble det samtidig lagt ut en papirbasert midlertidig løsning. Denne er nå erstattet av en digital løsning, utviklet av F24 på oppdrag fra DSB.

Vaksinasjon

Valle kommune er godt i gang med å vaksinere befolkninga.

I Valle blir no årskulla som er fødde rundt 1954/1955 vaksinert. I tillegg blir helsepersonell og pasientar i risikogruppene vaskisnert. Slik prognosane ser ut no, vil vi vere ferdige med desse særskilde gruppene i løpet av mai. Deretter vil befolkninga bli vaksinert ut frå alder. Ein startar på 64 år og går gradvis nedover.

Fram til no har vi hatt vaksineringa på legekontoret, men frå mai/juni vil vaksinasjonen føregå på Bykle samfunnshus for både Valle og Bykle. Ein må forvente at vaksinasjonen skal føregå gjennom sommaren og vi forventer store leveringar i juli. Vi gjer merksam på at ein ikkje bør legge planar for ferien som gjer
at du ikkje kan møte på vaksinering når du blir kalla inn. Ei innkalling vil du få ca. ei veke før. Dersom ein ikkje kan møte blir ein sett bakerst i køen. Vaksineringa vil i fellesferien i regelen skje på torsdagar. Det er svært viktig at alle møter til timen sin slik at ein unngår å måtte kaste doser.

Vaksinasjon er vegen ut av denne pandemien og vi er svært glade for at befolkninga viser stor interesse for vaksine. Eventuelle spørsmål kan rettast til kommeuneoverlege Benedicte Severinsen på benedicte.severinsen@bykle.kommuna.no eller telefon 90205152

For din tryggleik: det er alltid ein tilsett frå din bustadkommune som ringer deg når det er din tur å få vaksine. Du kjem blant anna til å verte spurt om du ynskjer å ha vaksine, og du kjem òg til å få informasjon om når du kan rekne med å bli kalla inn til vaksineringa. Sjølve innkallinga skjer via telefonsamtale, men kan òg skje via SMS om dette er avtalt med deg på førehand. Kommunen nytter aldri internettet til å kalle deg inn, korkje Twitter, Facebook eller andre sosiale media. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, private aktørar og andre kjem aldri til å tilby deg vaksinasjon på vegne av kommunen.

Førebels blir det vaksinert berre med Pfizer/Biontech vaksinen og vi får auka mengde vaksineglas over dei neste vekene. Vi håper at alle vaksne i kommunen er vaksinert i løpet av sommaren 2021. Vaksina er gratis.

Vi oppmoder alle som har fastlege ein annan stad enn i Valle kommune og har høg eller moderat risiko - om å kontakte sin fastlegen og sikra at denne vidareformidlar beskjed om risiko til kommuneoverlegen i Valle.

 

Denne sida blir oppdatert vekentleg.

 

For meir informasjon om vaksinering sjå denne linken: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet

 

UDw 2YaAAAAABJRU 5ErkJggg==