Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 16.08.2021

Oppdatert 16.08.2021 - referat frå møte i kriseleiinga 06.08.2021

Covid 19

Har du spørsmål til kriseleiinga kan du sende på e-post til: kriseleiing@valle.kommune.no

Tilrådingar og reglar gjeldande frå 16.04.2021

 

Pressemelding frå den 7. april omsett til ulike språk er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

 

Artikkel og tabell om gjenåpning:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Anna informasjon:

Vi minner om at helsemyndigheitenes informasjonstelefon om korona er tilgjengeleg på språka polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Alle språk har samme nummer 815 55 015. Der vil du få ein tastemeny som tar deg til rett språk.

Det er laget Facebook-poster på ulike språk:
Somali: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550126565114101
Polsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550127315114026
Engelsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550128011780623
Urdu: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129345113823
Arabisk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129881780436  

Finn også oversatt informasjon her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/  (klikk på valgte språk)

 

 

På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Viktigaste hugsereglar er:

Vaske hendene, hald avstand, ver heime og test deg om du er sjuk.

 

Personar er smittsame 2 døgn før dei får symptom

Nasjonale anbefalingar og reglar

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Spesielt for Valle kommune

Ingen lokale reglar

Om innreise til noreg

Frå www.regjeringen.no

 

Strengare reglar ved ankomst til noreg - gjeldande frå 20.02.2021

Pressemelding

 

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Testplikt

Alle innreisende til Norge fra røde land plikter å teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Også norske statsborgere.

Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Karantenehotell

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested gjennom arbeids- og oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.


Vedrørende innreiseregistrering:

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Den digitale reiseregistreringsløsningen er foreløpig kun på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende.

Papirskjemaene finner du nederst på denne siden. På den engelske versjonen av denne siden finnes skjemaet på flere språk.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Om registreringsplikten

Registreringsplikt for reisende ble besluttet 21. desember. Da ble det samtidig lagt ut en papirbasert midlertidig løsning. Denne er nå erstattet av en digital løsning, utviklet av F24 på oppdrag fra DSB.

Vaksinasjon pr. 29.07.2021

 

Alle innbyggarane i kommunen over 18 år får første vaksine seinast 5.8.21. Dersom du ikkje har vorte innkalla, ber vi om at du kontaktar sentralbordet i kommunen du tilhøyrer!

Førebels blir det gjæve tilbod om vaksine ned til 18 år, men det blir vurdert av myndigheitene om alle over 12 år skal få tilbod om vaksina. Meir informasjon om dette følgjer når vi har det. Vaksina er gratis. Ein skal få tilbod om andre dose minimum 3 veker etter første dose. Du vil få innkalling til denne òg.

 

Vaksinasjonen føregår på Bykle samfunnshus. Dette gjeld både for dei som skal få andregongsvaksine og førstegongsvaksine. Innkallinga kjem ca ei veke før på SMS. Det er svært viktig at du kontaktar legekontoret dersom du ikkje kan møta på oppsett tidspunkt eller at du ikkje ynskjer vaksine. 

Ikkje møt opp og gje oss raskt beskjed dersom du:

• På vaksinasjonsdagen har symptom på forkjølelese eller feber over 38 °C

• Venter på testsvar, er i karantene eller isolasjon grunna koronasjukdom

• Har gjennomgått koronasjukdom for mindre enn 3 månader sidan

• Har vorte vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar

• Er gravid utan å tilhøyra risikogruppe for alvorleg koronasjukdom

 

Møt på angitt tidspunkt, ikkje tidlegare. Ta med munnbind. Parker på tilvist plass og følg pilene gjennom samfunnshuset. Sprit hendene godt og følg alle instruksjonar.

 

Grønt område er parkering og det er også høve til å parkere ved rådhuset. Raud pil er inngong og blå pil er utgong.

AzfoBHeenSpnAAAAAElFTkSuQmCC

 

Det er viktig at du går gjennom følgjande spørsmål på førehand og at du ringer legekontoret dersom nokon av punkta gjeld for deg:

 

• Har du hatt allergisk reaksjon på denne vaksinen eller innhaldsstoffa

tidlegare?

• Har du tidlegare hatt alvorleg (livstruande) allergisk reaksjon på andre

vaksinar, mat, medisinar eller anna?

• Har du på grunn av astma i løpet av det siste året fått minst 2 kortisonkurer

eller vore innlagt i sjukehus?

• Har du mastcellesykdom?

• Har du auka blødningstendens?

• Har du kraftig redusert immunforsvar?

 

Spørsmål om vaksinasjon kan rettast til kommuneoverlegen på: benedicte.severinsen@bykle.kommune.no

 

Denne sida blir oppdatert vekentleg

 

Slik kan du få testa deg for korona

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må takast før kl. 10.45 dersom den skal rekke å bli sendt til analyse same dag.

Dersom testen er negativ (det vil seie at du ikkje er smitta) ringer kommunen ikkje. Då finn du svar på testen på helsenorge.no. 1-4 dagar etter at du tok testen. Vanlegvis får du svar innan 3 dagar. Men tida det tek å analysere prøvane varierer noko etter kor mange som har teke prøve. Pågangen varierer veldig. Derfor kan det ta opp til 3-4 dagar før resultatet er klart.
Har du barn under 16 år som har teke testen, finn du prøvesvaret dykkar på helsenorge.no.
Dersom du ikkje kan logge inn på helsenorge.no., kontakt fastlegen for å få prøvesvar.

Når skal lege bli kontakta:

Ta kontakt med fastlegen din via telefon dersom du kjenner deg så sjuk at du treng legehjelp.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og du treng hjelp som ikkje kan vente til neste dag.