Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
19. januar:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må t... Les meir...
A A A

Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 18. januar 2021

Oppdatert 18.01.2021

Publisert
Covid 19

På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Viktigaste hugsereglar er:

Vaske hendene, hald avstand, ver heime og test deg om du er sjuk.

Framhald av koronatiltak frå 04.01.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

 

 

Spesielt for Valle kommune

Kultursenteret vert opna for målgruppa barn og unge under 20 år.

Ungdomsklubb og juniorklubb startar opp.

Møykjerommet opnar opp att for ikkje-organisert trening. Organisert trenging må forhalde seg til nasjonale reglar. Dei finn du HER

Oppmoder om minst mogleg sosial kontakt.

Onsdagsdagsenteret på bygdeheimen startar opp.

Soknehuset vert opna for møteverksemd. Nasjonale reglar må følgjast.

 

Om innreise til noreg

Frå www.regjeringen.no

 

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Testplikt

Alle innreisende til Norge fra røde land plikter å teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Også norske statsborgere.

Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Karantenehotell

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested gjennom arbeids- og oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.


Vedrørende innreiseregistrering:

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Den digitale reiseregistreringsløsningen er foreløpig kun på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende.

Papirskjemaene finner du nederst på denne siden. På den engelske versjonen av denne siden finnes skjemaet på flere språk.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Om registreringsplikten

Registreringsplikt for reisende ble besluttet 21. desember. Da ble det samtidig lagt ut en papirbasert midlertidig løsning. Denne er nå erstattet av en digital løsning, utviklet av F24 på oppdrag fra DSB.

Aktuelle nasjonale reglar og råd (vert oppdatert 20.01)

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.

Karantene og isolasjon

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Krav om negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Se mer om kravet her.

Karantenehotell

Personer som ikke er bosatt (registrert i folkeregisteret) eller ikke eier bolig i Norge, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Antall deltakere tillatt på arrangement:

 • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale.
 • Maks 50 deltakere på offentlig arrangement, uten fastmonterte seter.
 • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter innendørs.
 • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter, utendørs.

Det er i tillegg krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om sjenkestopp, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Nasjonale anbefalinger

Her finner du oversikt over alle nasjonale anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her.
Se prøvesvaret på din koronatest her.

Sosial kontakt og sammenkomster

Det er anbefalt å holde seg hjemme og begrense sosial fysisk kontakt med andre mennesker. I private hjem, hager eller hytter er det ikke anbefalt å samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Se mer om sammenkomster på privat sted her.

Se også råd for koronahverdagen.

 

eiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. januar 2021. Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Barn og unge

Barna bør i hovedsak være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper: Personer med lett økt risiko og personer med moderat eller høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut i fra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet. Les mer om risikogrupper her.

Besøk på institusjoner

I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner. Les mer om besøk på institusjoner her.

Gravide og ammende

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset. Gravide bør følge de samme rådene som resten av befolkningen for å forebygge smitte. Les mer om gravide og ammende her.

For meir informasjon:

www.helsenorge.no

www.fhi.no

Vaksinasjon

Vaksinasjon mot covid-19

Vaksineringa starta på Valle bygdeheim 6. januar 2021. Du treng ikkje å ringe til fastlege eller helsetenesta. Dersom du er prioritert og får tilbod om vaksine vil kommunen kontakte deg. Kommunen følgjer regjeringa sine prioriteringskriterium. Det vil seie at dei som bur på sjukeheimen og i omsorgsbustader, og dei aller eldste i kommunen vil få vaksine fyrst.

Her finn du informasjon om den vaksina som blir gjeve i kommunen - INFORMASON OM VAKSINE

Slik kan du få testa deg for korona

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må takast før kl. 10.45 dersom den skal rekke å bli sendt til analyse same dag.

Dersom testen er negativ (det vil seie at du ikkje er smitta) ringer kommunen ikkje. Då finn du svar på testen på helsenorge.no. 1-4 dagar etter at du tok testen. Vanlegvis får du svar innan 3 dagar. Men tida det tek å analysere prøvane varierer noko etter kor mange som har teke prøve. Pågangen varierer veldig. Derfor kan det ta opp til 3-4 dagar før resultatet er klart.
Har du barn under 16 år som har teke testen, finn du prøvesvaret dykkar på helsenorge.no.
Dersom du ikkje kan logge inn på helsenorge.no., kontakt fastlegen for å få prøvesvar.

Når skal lege bli kontakta:

Ta kontakt med fastlegen din via telefon dersom du kjenner deg så sjuk at du treng legehjelp.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og du treng hjelp som ikkje kan vente til neste dag.

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker