Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må t... Les meir...
A A A

Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 03.03.2021

Oppdatert 03.03.2021 - Oppdatert referat frå møte i kriseleiinga 02.03.2021

Covid 19

På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Viktigaste hugsereglar er:

Vaske hendene, hald avstand, ver heime og test deg om du er sjuk.

Valle kommune har ikkje nokon lokale forskrifter i høve til smittevern, men på bakgrunn av auke i smitte på agder oppmoder me til bruk av munnbind dersom du er på plasser det er vanskeleg å halde ein meter avstand.  Personar er smittsame 2 døgn før dei får symptom

Nasjonale anbefalingar og reglar

Nasjonale regler

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.

Karantene og isolasjon

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ikke bosatt (registrert i folkeregisteret) eller ikke har et egnet sted å gjennomføre karantenen på, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Krav til innreisende fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil

Det er innført krav om testing for innreisende fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil samt endringer i unntak for reisekarantene. Se mer om kravet her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Antall deltakere tillatt på arrangement:

Innendørs:

 • Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale.
 • Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten fastmonterte seter innendørs.
 • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter innendørs.

Utendørs:

 • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs.
 • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten fastmonterte seter, utendørs.
 • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter, utendørs.

Det er i tillegg krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenkestopp, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Nasjonale anbefalinger

Her finner du oversikt over alle nasjonale anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her.
Se prøvesvaret på din koronatest her.

Arrangementer og private sammenkomster

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Om det likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer.

Sosial kontakt 

Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Det er to unntak til anbefalingen om besøk:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.

Kulturarrangementer

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs og konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Se Helsedirektoratet for mer informasjon.

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1.mars 2021. Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Barn og unge

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Barnehage, skole og høyere utdanning

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner har smittevernveilederen som bør følges. Barn og elever skal holdes hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjon. Se mer om rådene for barnehager og skole her.

Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Les mer om høyere utdanning her.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er anbefalt at de som kan, bør bruke hjemmekontor. Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smitteverntiltak. Se her om smittevern på arbeidsplasser her.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper: Personer med lett eller moderat økt risiko og personer med høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut i fra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet. Les mer om risikogrupper her.

Besøk på institusjoner

I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner. Les mer om besøk på institusjoner her.

Gravide og ammende

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset. Gravide bør følge de samme rådene som resten av befolkningen for å forebygge smitte. Les mer om gravide og ammende her.

 

Spesielt for Valle kommune

Fritidsbading tek til att etter vinterferien.

Aktivitetar for vaksne på skytebanen i hallen er framleis stengt. Ny vurdering vil bli gjort etter vinterferien.

 

Om innreise til noreg

Frå www.regjeringen.no

 

Strengare reglar ved ankomst til noreg - gjeldande frå 20.02.2021

Pressemelding

 

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Testplikt

Alle innreisende til Norge fra røde land plikter å teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Også norske statsborgere.

Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Karantenehotell

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested gjennom arbeids- og oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.


Vedrørende innreiseregistrering:

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Den digitale reiseregistreringsløsningen er foreløpig kun på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende.

Papirskjemaene finner du nederst på denne siden. På den engelske versjonen av denne siden finnes skjemaet på flere språk.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Om registreringsplikten

Registreringsplikt for reisende ble besluttet 21. desember. Da ble det samtidig lagt ut en papirbasert midlertidig løsning. Denne er nå erstattet av en digital løsning, utviklet av F24 på oppdrag fra DSB.

Vaksinasjon

Vaksinasjon mot covid-19

Kalender vaksinering

Film om moglege bivirkningar ved vaksine

Film - Koronabobla - tilbod om koronavaksine til eldre, sjuke og helsepersonell

 

Vaksineringa starta på Valle bygdeheim 6. januar 2021. Alle bebuarar og innbyggjarar over 85 år har fått tilbod om koronavaksine. No er vi godt i gang med å vaksinere aldersgruppa 75 -84 år.

Valle kommune har motteke 114 vaksinedoser. 20% er brukt til helsepersonell.  Omtrent halvparten av dei mellom 75 og 84 år er vaksinerte i kommunen. Dette er ei stor aldersgruppe i kommunen.
Det er fortsatt liten tilgong på vaksiner. Tilgonga vil auke betydeleg når fleire koronavaksiner blir godkjende.

Helsetenesta tar kontakt og tilbyr vaksine etter prioriteringsliste fastsett av regjeringa. Du treng ikkje ringe til fastlege eller helsetenesta.  

 

Her finn du informasjon om den vaksina som blir gjeve i kommunen - INFORMASON OM VAKSINE

nynorsk_vaksine_generell_digital_brosjyre1024_1.jpg

nynorsk_vaksine_generell_digital_brosjyre1024_2.jpg

Slik kan du få testa deg for korona

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må takast før kl. 10.45 dersom den skal rekke å bli sendt til analyse same dag.

Dersom testen er negativ (det vil seie at du ikkje er smitta) ringer kommunen ikkje. Då finn du svar på testen på helsenorge.no. 1-4 dagar etter at du tok testen. Vanlegvis får du svar innan 3 dagar. Men tida det tek å analysere prøvane varierer noko etter kor mange som har teke prøve. Pågangen varierer veldig. Derfor kan det ta opp til 3-4 dagar før resultatet er klart.
Har du barn under 16 år som har teke testen, finn du prøvesvaret dykkar på helsenorge.no.
Dersom du ikkje kan logge inn på helsenorge.no., kontakt fastlegen for å få prøvesvar.

Når skal lege bli kontakta:

Ta kontakt med fastlegen din via telefon dersom du kjenner deg så sjuk at du treng legehjelp.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og du treng hjelp som ikkje kan vente til neste dag.

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker