Rutine for besøkande:

 1. Besøk avtalast ved å ringe 94504440
 2. Det skal avtalast kor besøket skal kome og vere. Besøkande har ikkje lov å opphalde seg på andre stader enn tilvist stad.
 3. Besøkande følgast til tilvist rom og følgast ut av bygget igjen.
 4. Det er ikkje lov for besøkande og opphalde seg på fellesareal.
 5. Det førast liste over besøkande med dato, klokkeslett, stad og namn og telefonnr og kven ein har besøkt.
 6. Det skal alltid haldast MINIMUM 1 meter avstand.
 7. Det er kun besøkande og pasient som oppheld seg i tilvist rom.
 8. Ynskjer at det er 1 max 2 personar som kjem pr.gong.

 

Kven kan kome på besøk:

 1. Du skal ikkje ha teikn på luftvegsinfeksjonssymptom slik som sår hals, hoste, rennande nese osv. Vært symptomfri 14 dagar! Du skal heller ikkje ha vore i nærleiken av personar med luftvegsinfeksjon dei siste 14 dagar.
 2. Du skal ikkje ha vore i utlandet siste 14 dagar.
 3. Desinfiser hendar før og etter besøk.