Skule

Nasjonale smittevernrettleiarar for skulane er revidert.
Derfor vil det for 7.- og 10. trinn vere full skuleveke frå måndag 8.juni.
1.-4.trinn held fram med full skuleveke.
5.-6. trinn og 8.-9.trinn held fram med fire dagar i veka.

Frå måndag 15.juni er det full skuleveke for alle.

 

Barnehage

Nasjonal smittevernrettleiar for barnehage er revidert. Derfor vil barnehagane ha opningstid frå 07.00 til 16.00 frå torsdag 4.juni.