Link til informasjonsbrev frå folkehelseinstituttet: 2022-01-14-vaksinering-av-barn-og-unge_.pdf (fhi.no)

 

Kontaktinfo:

  • Monique Vatsend Jore 95891745
  • Helsesjukepleiar Elisabeth Marcussen 91587989

Vaksinering av barn og unge

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole) Comirnaty 30 mikrogr/dose 

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker. 

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen) Comirnaty 30 mikrogr/dose 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det 

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) Comirnaty 10 mikrogr/dose Barn født i 2010 som er fylt 12 år kan få Comirnaty 30 mikrogr/dose

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon. 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)