Overnattingsforbodet i fritidsbustadar utanfor eigen heimkommune vart oppheva 20. april. Valle kommune oppmodar fritidsinnbyggjarane om å fylgje nasjonale smittevernråd.

Aktuelle smittevernråd er:

  1. Tenk smittevern når du er på hytta, husk hand/ og hostehygiene – også utandørs.
  2. Bli heime om du har feber eller lette luftveisymtomer.
  3. reis heim dersom du blir sjuk eller får luftveissymtomer.
  4. Følg med på råd frå sentrale myndigheiter.