Velkomne til informasjons- og innspelmøte: KULTURMINNEPLAN VALLE KOMMUNE

Valle kommune er rik på kulturminne. Vårt moderne samfunn gjev oss utfordringar i høve til korleis denne kulturarven skal forvaltast. Kommunen skal no utarbeide ein eigen kulturminneplan, og inviterer med dette alle interesserte til

informasjons- og innspelmøte i Valle kommunehus onsdag 2. mai kl. 1900.

 

Til stades:

Prosjektleiar Leonhard Jansen

Prosjektansvarleg Torunn Charlotte Nyberg, leiar kultur og fritid