Til stades var også branninspektør Olav Nese frå Setesdal brannsvesen IKS, som informerte om nye feieforskrifter for fritidsbustader. Det var svært godt frammøte, og dei som var til stades var engasjerte og kome med gode innspel. Til stades frå Valle kommune var ordførar Steinar Kyrvestad, rådmann Aud Sunniva Fuhr, teknisk rådgjevar Torleif Homme og leiar kultur og fritid, Torunn Charlotte Nyberg.

Overordna mål.pdf

Setesdal brannvern IKS.pdf

Kultur i Valle.pdf

Referat frå påskemøte 2018.pdf