Valle kommune brukar informasjonskapslar for å analysere det generelle brukarmønsteret på http://www.valle.kommune.no. Informasjonskapslar er små tekstfiler som plasserast på din datamaskin når du laster ned ei nettside, som for eksempel valle.kommune.no. Innhaldet i informasjonskapslane utvekslas mellom din datamaskin og valle.kommune.no kvar gong du ser på ei nettside. Kapslane sørger for at nettstaden fungerer best mulig. Ingen personlig eller identifiserande informasjon vert lagra og vi kan ikkje identifisere enkeltbrukarar. I forhold til den norske Ekom-lova er samtykke gitt så lenge innstillingar i nettlesaren er satt til å godta informasjonskapslar og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsida. Du kan hindre at informasjonskapslar lagras på datamaskinen ved å endre innstillingane i nettlesaren.

 

Informasjonskapslar som nyttas av Valle kommune

PHPSESSID: Lagrar informasjon om brukar er innlogga eller ikkje.

Inlang: Tar vare på informasjon om valt språk (om tilgjengelig).

_utma: Informasjonskapselen registrerer kor mange gonger du har vært inne på våre sider.

_utmz: Informasjonskapselen ser på kor du kom frå (søkeord, nøkkelord, link etc.) når du landet på våre sider.

_ga og _gid: Google analytics, webstatistikk.

_fldlist: Setter informasjon i et kommaseparert system, for å sikre betre lesbarheit i andre samanhengar/program.

 

Korleis unngå informasjonskapslar?

Dersom du ynskjer at informasjonskapslar skal avvisas, kan du endre innstillingane i nettlesaren din slik at du enten blokkerer informasjonskapslar frå å bli lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapslar som har blitt lasta ned tidlegare kan også slettes frå nettlesaren. Meir informasjon om framgangsmåten kan du finne på nettvett.no .

Dersom du ikkje ynskjer at informasjonskapslar skal nyttas, må du unnlate å besøke nettstaden.