Er du interessert i villreinjakt, men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? 
I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskot opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld for ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Kvinesdal, Sirdal, Hjelmeland og Suldal. Jakta skal føregå på Statskog sitt jaktfelt Ljosådalen i Valle. Overnatting på Statskog si hytte ved Såvatn. Statskog vil stille med røynde jegerar for rettleiing undervegs.

Innbyding til opplæringsjakt 2020. bilde.png