Eksempler på tiltak: 

  • Generelle smittevernrutiner skal følges. Vask hendene ofte og grundig med lunkent vann og såpe, hold avstand til de andre som bor på samme sted og host i et engangspapir eller i armkroken.
  • Sørg for at det holdes minst én, men helst to meters avstand til andre når personer oppholder seg i fellesområder.
  • Vær nøye med rengjøringen av fellesområdene. Alle må ta ansvar for å rengjøre etter seg selv, og i tillegg må arbeidsgiver sørge for regelmessig godt renhold.
  • Hvis mulig, bør arbeidsgiver sørge for at de ansatte kan få levert maten på innkvarteringsstedet, spesielt hvis de ansatte er i karantene etter ankomst til landet eller pga. nær kontakt med smittede personer.
  • Hvis én eller flere ansatte må isoleres pga. symptomer på luftveissykdom, må den eller de det er snakk om få tilgang til eget bad/dusj/toalett, få maten levert utenfor døren til rommet de bor på og de må legge tøy til vask i egne smittesekker som sendes til vaskeri. En ansatt i isolasjon skal ikke benytte seg av fellesområder.

Hvis overnevnte tiltak, eller andre tilsvarende effektive tiltak, ikke er mulig å gjennomføre, er ikke innkvarteringsmulighetene tilfredsstillende under den pågående koronapandemien. 

Det skjer fortløpende endringer, og arbeidsgiver bes om å holde seg fortløpende oppdatert på arbeidstilsynets nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med innkvartering av arbeidstakere, og har fra nasjonale myndigheter fått instriuks om økt fokus på at smitteverntiltak ved innkvartering er ivaretatt.