Innstilling frå formannskapet til handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 16.11.2022 - 30.11.2022 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 17.11. Saka skal handsamast i kommunestyret 30.11.2022 og innspel må vere kome inn skriftleg til kommunedirektøren før handsaming.

 

INNSTILLING FRÅ FORMANNSKAPET TIL HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 OG ÅRSBUDSJETT 2023

 

KOMMUNEDIREKTØREN SITT FRAMLEGG TIL HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 OG ÅRSBUDSJETT 2023 - LINK TIL WEBVERSJON FRAMSIKT

 

KOMMUNEDIREKTØREN SITT FRAMLEGG TIL HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 OG ÅRSBUDSJETT 2023 - PAPIRVERSJON