Mike Fuller-Gee, by- og tettstadsutviklar

 • Kva gode grep har Valle sentrum gjennomført dei siste åra?

 • Korleis skal vi fortsette med den gode utviklinga?

   

Geir Lyngås, Distriktssenteret

 • Kva er det framtidige behovet for Valle sentrum?

 • Korleis kan vi løyse det i fellesskap?

   

Elisabeth Spockeli, leiar i Valle Sentrumsforeining og næringsdrivande

 • Kva er viktig for sentrumsforeininga?

 • Kva er drivkrafta og engasjementet bak Valle Sport?

 • Kvifor ser Elisabeth mogelegheiter i Valle sentrum?

 

Andreas Trydal Buen, leiar for ungdomsrådet

 • Kva erfaring har dei med biblioteket som ny møteplass for barn og ungdom?

 

Gunnar Brottveit, leiar i eldrerådet

 • Kva saknar dei eldre i sentrum?

 

Aud Sunniva Fuhr, Rådmann i Valle kommune

 • Oppsummering av dagen og vegen vidare.

 

Undervegs kan deltakarane skrive ned tankar, tiltak, ynskjer og meir ved sentrum. Innspela kan ein levere i og etter møtet.

Seminaret er ope for alle – velkomen skal de vere!