I Valle kommune er det jodtabletter til alle under 18 år, gravide og ammande. Dei er lagra på Valle bygdeheim.  Personar mellom 18 og 40 år vert tilrådd å skaffe seg tablttar sjølv.

Jodtablettar skal berre takast etter råd frå myndigheitene. I tilfelle ei atomulykke, vil råd bli gitt gjennom media, relevante myndigheiter og på dsa.no