Kriterier for å komme på Dagens Næringsliv si gaselleliste  er at bedriften dei seinaste fire åra har

  • Omsetnad på minst 1 million kroner
  • Har levert godkjente rekneskap
  • Har minst dobla omsetnaden
  • Har positivt samla driftsresulltat
  • Har vekst i omsetnaden kvart år