Jordmortenesta tilbyr

Jordmortenesta tilbyr oppfølging og kontrollar i svangerskapet, samt heimebesøk og etterkontroll etter fødsel. Jordmortenesta yter også vaktberedskap for den gravide fra veke 39 og fram til fødsel, samt følgeteneste til sjukehus. Dette er i samarbeid med helseføretaket. Det blir sett av god tid til svangerskapskontroll, samtale, informasjon og undervisning. Alle gravide har ulike behov og me prøvar å tilrettelegge omsorga slik du ynskjer. Ved fyrste samtale får du bøker og informasjonsbrosjyrer.

Svangerskapskontrollane inneheld

  • BT
  • Urinkontroll
  • Rekvirering av blodprøver
  • Vekt
  • Lytte til barnets fosterlyd
  • Måle korleis barnet veks i magen
  • Finne fosterleie, spesielt i veke 36
  • Informasjon og vegleiing
  • Jordmor kan også henvise til ultralyd, gynekolog og fødepoliklinikk dersom det er behov for dette og utføre graviditetstest.

Timebestilling

For timebestilling kontaktar du jordmor direkte på telefon eller e-post. I svangerskapet er det frivillig å gå enten til jordmor eller lege, eller vekselvis begge.

Tjenestekoordinator for jordmortenesta

Grethe Mostøl Nomeland er tenestekoordinator for jordmortenesta.