Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kart

Kommunekart er vår hovudkartløysing for publikum. Her finn du kommunale kartlag som arealplanar, kommuneplan, grunnkart med eigedomsinformasjon, bygningar, vegnett. Og temakart som tur- og friluftsruter, snøskutertrasear, elg- og villreinjaktfelt.

Arealplaner.no er vårt planregister som viser alle arealplanar i kommunen med kart og dokument som høyrer til planen, slik som arealplankart, føresegner (bestemmelser), saksdokument (vedtak), planskildring og t.d. illustrasjonsplan.