Her er prisliste for dei ulike bygdebøkene:

Bd. I-II, Hylestad:                 Kr. 300 pr stk / pakkepris kr. 500

Bd. III-VI, Valle:                    Kr. 300 pr. stk / pakkepris kr. 900

Bd. VII-VIII, Kultursoga        Kr. 400 pr. stk / pakkepris kr. 700

Bd. IX, Register:                   Kr. 200

Bd. X, Utvandringa:              Kr. 300

 

Storpakkerabatt bd. I-IX:      Kr. 2 200

Storbakkerabatt + utvandringa kr. 2 500

 

Betaling via vipps
         
VIPPS             #552915—Bygdesoge