Valle kommune er tildelt kr. 250.000,- til kommunal kompensasjonsordning for næringslivsaktører som er særskilt ramma av smitteverntiltaka. Departementet omtalar ordninga slik:

"Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger."

For fullstendig tekst sjå regjeringa si nettside.

Søknader sendast inn via regionalforvaltning.no.