Dei alle fleste har heimekontor, men kommunehuset har ope frå 0800 til 1500. Sentralbordet er bemanna frå 0900 til1400.