Valle kommunestyre hadde fjernmøte i dag 01.04.2020 via Teams. Ordførar og rådmann sat med god avstand på formannskapssalen, medan møtesekretær og medlemane sat rundt omkring i bygda vår. Dette gjekk over all forventning, men vi vonar å vere tilbake til ordinær møteverksemd om ikkje så altfor lenge. Å møtast er vel dei fleste samde i at er det enklaste og beste når det gjeld politiske møter.

Her finn du protokollen frå møtet http://159.171.48.136/eInnsynValle/Dmb/ShowDmbDocument?mId=230&documentTypeId=MP