KULTUR OG FRITID INFORMERER

Konsert med Kim Rysstad laurdag 21.desember kl. 18 i og kl. 20 Valle kyrkje

  • tinging av billettar

Valle kommune og Valle Sparebank har den store gleda av å invitere til julekonsert med Kim Rysstad og musikarar 21.desember i Valle kyrkje.

Det er gratis inngang til konserten, men du må førehandstinge plass.

På grunn av stor pågang vert det ein ekstrakonsert kl. 20. Det er fullt til konserten kl. 18, men fortsatt ledige plassar til konserten kl. 20. 

Tinging av plass gjer du med e-post til sentralbord@valle.kommune.no, eller på tlf.nr. 379 37 500.
Hugs å få med telefonnummer om du tinger plass på e-post.

Vi bed publikum vise SMS/e-post som inngangsbevis til konserten, slik at innsleppet går så raskt og smidig som mogeleg. 

Plassbestilling er bindande, og vi gjer merksam på at unytta plassbillett vil bli etterfakturert med eit gebyr på kr 300.