Medlem Nr Varamedlem
Gunnar Brottveit SP/V  1 Steinar H. Homme SP/V
Åse Ingebjørg Flateland SP/V 2 Knut J. Homme SP/V
Torleif B. Harstad SP/V 3 Toril Dale SP/V
  4 Torbjørg Hovet SP/V
     
Bjørgulv N. Berg AP/H 1 Ånund Viki AP/H
Marianne Rysstad AP/H 2 Gyro Uppstad AP/H
  3 Svenn Magne Brokke AP/H
  4 Solveig Rysstad AP/H
     
Leiar   Nestleiar
Gunnar Brottveit SP/V   Åse Ingebjørg Flateland SP/V

 

Innkalling til møte i kontrollutvalet 29.05.2019

Sak 07-19 Årsrekneskap og årsmelding 2018

ÅRSPLAN 2018 VALLE KONTROLLUTVAL

-Møtebok frå møte i kontrollutvalet 09.05.18

-Innkalling til møte i kontrollutvalet 09.05.2018

-Møtebok frå møte i kontrollutvalet 22.03.2018

- Innkalling til kontrollutvalet 22.03.2018

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 25.01.18

- Innkallig til møte i kontrollutvalet 25.01.18

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 23.11.17

-Innkalling til møte i kontrollutvalet 23.11.17

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 21.09.17

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 21.09.17

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 23.03.17

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 06.12.16

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 06.12.16
 - Ettersendt sak 14/16 til møte 06.12.16

-Møtebok frå møte i kontrollutvalet 20.09.16

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 20.09.2016
    - Vedlegg til innkalling kontrollutvalet 20.09.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 14.06.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 17.03.2016

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 17.03.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 21.01.2016

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 26.01.2016