Som informert om på heimesida laurdag, er alle ventekarantene oppheva.

 

Vi har fått tilbakemelding på at det har vore litt forvirring rundt kor lenge ein nærkontakt skal vera i karantene. Alle nærkontakter blir gjeve tilbod om test på dag 7 etter smitteeksponering. Dersom denne testen viser negativt restultat, blir karantena oppheva. Dersom ein IKKJE ønsker å ta test på dag 7, skal ein vera i karantene i 10 dagar.

 

Dersom ein får symptom - skal ein naturlegvis alltid testast.