Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: 

*             hus og bygningar

*             båter og fartøy

*             hageanlegg

*             kulturlandskap

 

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med oss, fortel direktør Simen Bjørgen. 

– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter. 

 

Oversikt rådgjevarar

Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag:

*             Trøndelag, Troms og Finnmark: Helene Tiller 

*             Nordland og Oslo, Nes kommune, og handverkskurs og -seminar: Gunnhild Ryen 

*             Agder og alle fartøy: Inger Anne Mosleth 

*             Viken, med unntak av Nes: Kristoffer Andersen

*             Innlandet, med unntak av Nord-Gudbrandsdalen: Marianne Magnussen

*             Rogaland og Møre og Romsdal: Per Hilleren

*             Vestfold og Telemark: Jørgen Nyrønning

*             Vestland og Nord-Gudbrandsdalen: Suzana Zoric

 

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på våre nettsider ved å klikke HER

 

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet sit også klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål. Kontakt ham på e-post eller på tlf: 907 63 390

 

Vårt søknadssenter finner du ved å klikke HER 

 

Nokon av prosjekta som har fått tilsagn om stønad i januar-februar 2020. Les heile saka om den store interessa for å setja i stand kulturminne 

Ringvirkninger av Kulturminnefondets arbeid video

Kulturminnefondet facebook

Kulturminnefondet instagram 

 

Kulturminnefondet

Bergmannsgata 17, 7374 Røros

Sentralbord: 73 10 36 00

Unsubscribe <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-u-qohiht-jhhrhjirkd-u/