Tidlegare kulturprisvinnarar:         
 
2013              Kjetil Carolis Jore og FAU Hylestad
2011              Valle mållag
2009              Hallvard T. Bjørgum
2007              Kirsten Bråten Berg
2005              Paal Helge Haugen
2003              Valborg Nomeland
2001              Sigurd T. Berg
1999              Torbjørg Aamli Paus
1997              Valle Bondekvinnelag
1995              Adelheid, Hans, Friederike, Roman og Hans Georg Kohler
1993              Bjørn T. Åkre
1991              Ingebjørg Vegestog Homme
1989              Olav Tveiten
1987              Harald Lund