Om Valle kulturskule

Valle kulturskule gir opplæring innaføre ulike instrument. Du kan lære alt frå song, gitar, piano, trommer og fiolin til kveding, munnharpe og hardingfele. Vi har både tilbod om populærdans og leikarring, og  dessutan breiddetilbod for nybyrjarar, der eleven kan få prøve ut ulike instrument for å finne ut kva som passar best. Alle elevar deltek i samspel, og alle som ønskjer får opptre på konsertar og framsyningar.

 

I tillegg arrangerer vi kortkurs i kunst, dans m.m. i løpet av året, gjerne i samarbeid med fritidsklubben. Vi samarbeider også med fritidsklubben, og Bykle kommune, om å arrangere UKM - Ung Kultur Møtast. Vi har gratis gruppetilbod i barnehage og SFO, Musikk i livets begynnelse, Allsongstund for vaksne og song- og musikkstund på Valle bygdeheim.

 

I vår brosjyre for inneverande skuleår finn du meir informasjon om oss, HER

Søknad om plass og tildeling

Frå og med skuleåret 2023-2024 nyttar Valle kulturskule søknadsportalen SpeedAdmin. Alle som opprettar søknad får ein brukarprofil, systemet lagrar all info brukaren legg inn ved første gongs søknad, foreldre kan sende meldingar til lærar eller kulturskuleleiar via systemet med meir.

 

Vi har eit bredt spekter av tilbod, både innaføre det vi kallar rytmisk musikk og innaføre folkemusikk og folkedans.

Kva for tilbod som vil bli gitt avheng av etterspurnad, tilgjengelege lærarressursar og kva for stillingssamansettingar som er mogelege. Vedtak om plass ut i løpet av sommarferien/før skulestart, per e-post. Lærar kontaktar elev/foreldre før skulestart vedrørande  tidspunkt for time.

 

Merk søknadsfrist 15.mai. Vi bed alle om å prøve å søkje innan fristen, då søknader som kjem for seint inn skapar ein del ekstraarbeid for administrasjonen. Søknadsskjema finn du HER

Hjarteleg velkomen til Valle kulturskule!