Om Valle kulturskule

I Valle kulturskule kan du lære alt frå gitar, fiolion, piano, song og trommer til kveding, munnharpe og hardingfele. Vi har også leikarring, og arrangerer kortkurs i kunst, dans m.m. i løpet av året. Vi har gratis gruppetilbod i barnehage og SFO, Musikk i livets begynnelse, allsong for vaksne og song- og musikkstund på Valle bygdeheim.

Valle kulturskule tek i bruk nytt administrasjonssystem

Frå og med komande skuleår tek Valle kulturskule i bruk administrasjonsprogrammet SpeedAdmin. Dette vil lette arbeidet med registrering av handsaming av søknader, fakturering med meir for oss, og i tillegg vil venteleg foreldre oppleve både søknadsprosess og kommunikasjon med kulturskulen som forbetra og mykje enklare enn tidlegare. Alle som opprettar søknad får ein brukarprofil, systemet lagrar all info de har lagt inn ved første gongs søknad, de kan sende meldingar til lærar eller kulturskuleleiar via systemet med meir.

Som tidlegare har vi eit bredt spekter av tilbod, både innaføre det vi kallar rytmisk musikk, folkemusikk og folkedans, og i år startar vi også opp eit nytt tilbod innaføre rytmisk (moderne) dans.

Merk søknadsfrist for komande skuleår 15.mai. Hjarteleg velkomne som søkjarar til Valle kulturskule!

 

Tildeling av plassar

Valle kulturskule tilbyr undervising innaføre ulike instrument, til dømes song, gitar, piano, trommer, fiolin, ukulele, med meir. Kva for tilbod som vil bli gitt avheng av etterspurnad, tilgjengelege lærarressursar og kva for stillingssamansettingar som er mogelege. Vedtak om plass blir truleg sendt ut før sommarferien, per e-post. Lærar kontaktar elev/foreldre før skulestart vedrørande informasjon om tidspunkt for timeplan.