Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. januar:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må t... Les meir...

Kunngjering av vedtak - Detaljregulering for massetak Raudevjedalen – Slutthandsaming

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljregulering for massetak Raudevjedalen  – planID 201908 vedteken i kommunestyret 19.08.2020, PS sak 57/20.

Plankart, føresegn, planomtale, kopi av saksframlegg og saksprotokoll kan sjåast her, eller du kan ta kontakt med Velkomstsenteret for utskrift.

Kommunens vedtak kan klagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka på jf. Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Ev. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 18.09.2020. Ved eventuell klage må de oppgi kva klaga gjeld og grunngjeving for klagen.

 

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
Sist oppdatert 26. august 2020