Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten på fylgjande stadnamn i Valle kommune:

 

  • Langfit (slette). I saka inngår også namneleddet fit

 

Namnesaka vart teken opp av Språkrådet i samband med adresseringa i Valle kommune, jf. brev datert 25.09.2020.  Språkrådet ynskja samstundes å reise samlesak på namneleddet fet/fit i kommunen, sidan begge skrivemåtane er nytta i Sentralt stadnamnregister (SSR). Namnesaka vart reist for å fastsetja rett skrivemåte for offentleg bruk.

 

  • Skarpækre (bruk 45/2)
  • Hoftuft (navnegard – fellesnamn for gard 34 og 35)
  • Nørdre Hoftuft (gard 34)
  • Nørdre Hoftuft (bruk 34/2)
  • Søndre Hoftuft (gard 35)
  • Søndre Hoftuft (bruk 35/1
  • Søndre Hoftuft (bruk 35/2)
  • Hoftuftodden (nes)

 

Namnesaka vart teken opp av Språkrådet i samband med tildeling av adressetilleggsnamn i Valle kommune for gards- og bruksnamnet Hoftuft/Håptu og bruksnamnet Skarpækre/Skarpekre, jf. brev datert 09.02.2015. Avleidde namn blir og med i saka. Namnesaka vart reist for å fastsetja rett skrivemåte for offentleg bruk. Brev finn du ved å trykke på vedlegg under.

 

Klagefrist er 3 veker frå kunngjeringsdato.