Endring av plan

Formålet med endringa er i hovudsak å justere nokre tomtegrenser for å gjere området meir variert og attraktivt.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Frist for å klage på vedtaket er sett til 11 august.

Den gjeldende planen kan du sjå i planregisteret "arealplaner.no"  HER