Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjering av vedteken detaljregulering

Kommunestyret vedtok i møte 21.09.2022, sak 72/2022 Detaljregulering for Osenausen PlanID: 202001, datert den 11.05.22. Føremålet med planen er å legge til rette for 17 fritidsbustader med lågstandard i området LFS38 i Valle kommuneplan.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Klagefrist: 21.10.2022

 

Plandokumenta finn du i planregisteret vårt, arealplaner.no 

Skjermbilde 2022-09-22 135704

Sist oppdatert 13. desember 2022