Namnesaka vert reist for å få avklart rett skrivemåte til offentleg bruk. Kartverket har sendt saka på lokal høyring til kommunen, jf. § 8 Lov om stadnamn (Stadnamnlova).
Stadnamnlova seier kven som har uttalerett. Eigar/festar har rett til å uttale seg om gardsnamn og bruksnamn. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten på namn som dei har særleg tilknyting til.


Innspel må sendast skrifteleg til post@valle.kommune.no innan 12.02.21. Merk saka med sak 2020/1016.

 

Oppstart av namnesak Landfit_Langfet.pdf

Oppstart av namnesak Hoftuft_Skarpækre.pdf