Kunngjering

Utbyggingsavtaler til offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova §17-4 , blir det varsla at Valle kommune, ved teknisk eining har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Valle kommune og

 

Knut H. Nomeland, Myklevatn Aust, PlanID: 202004.

Kent M. Lund, Stuteliheii, PlanID: 202102.

Tharald J. Nomeland, Garevasstøylen, PlanID: 200603. 

 

Hovudformålet med utbyggingsavtalen er finansiering og gjennomføring av utbygging av vegen Brokke – Suleskard frå Rv.9 til Jarnsverk.

Vedlagt ligg fremfohandlet avtaler og tilhøyrande reguleringsplanar.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendast til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 14.06.22

 

Kontaktperson:

 

Kay Arne Søgård

Kay.sogard@valle.kommune.no

Mob: 476 27 701