Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. januar:

Nye nasjonale retningsliner frå og med midnatt natt til 14. januar.

Kunngjeringar

KUNNGJERING - Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Innstilling frå formannskapet til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 10.11.2021 til 24.11.2021 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 11.11 Saka skal handsamast i kommunestyret 24.11.2021 og innspel må vere kome inn skriftleg til leiar økonomi før handsaming. Dokumentet finn du nede på sida.

kommuneblomen
1