I Setesdal vert det tilbod om fylgjande kurs i vinter/vår:

        

Praktisk bruk av skogbruksplan                 4 t, 1 kveld + 1 dag            20. og 23. februar

Skogsdrift med landbrukstraktor                15 t, 2 dagar                      8.- 9. mars

Plantevernmidlar grunnkurs                       2 kveldar + 1 dag                21. mars og 11.- 12. april

Stell og vedlikehald av motorsag               4 t, 1 kveld                           28. mars 

Hogstteknikk                                              15 t, 2 dagar                        29.- 30. mars

Forynging (planting)                                  4 t, 1 kveld                         6. mai          

Ungskogpleie                                           10 t, 1 kveld + 1 dag           13.- 14. juni

 

For meir info sjå www.skogkurs.no

Påmelding til: Kursinstruktør Kjell Arne Rosseland på tlf. 918 35 575 eller skogbrukssjef Inge Olav Fjalestad  på 379 34 755